10 สิงหาคม 2561 @ วัดป่าธรรมคีรี โรงทาน ภาพวาดกาแฟ มรณานุสติ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ทุกท่าน บทความในบล็อกนี้ผมไม่ได้อัพเดทมานาน โดยเฉพาะในลักษณะที่มีเนื้อหาแบบซีเรียสนิดๆ และคิดอยู่นานว่าควรพิมพ์บทความนี้ ดีหรือไม่ อันเนื่องจาก ผมกำลังเตรียมงานประชุมใหญ่สำหรับวันพรุ่งนี้อยู่ เป็นงานขับเคลื่อนเรื่องพิทักษ์สิทธิคนพิการ ที่อาจจะส่งผลระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย สำคัญมากแต่ไม่สามารถละความคิดจากบทความนี้ได้ จึงจำเป็นต้องพิมพ์ให้ลุล่วง อันเป็นทางดับทุกข์ทางความคิด เพื่อเตรียมงานเอกสารสำหรับวันพรุ่งนี้ได้เต็มที่ สาเหตุหลักของบทความนี้มันเกิดจากการที่ผมได้รับสารเข้ามาจากหลายทางในเวลาใกล้เคียงกัน 3 วันที่ผ่านมา แล้วอยากพิมวพ์เป็นบทความหลายบทความ ในที่สุดความคิดสั่งการว่า ควรรวมเป็นเรื่องเดียวกัน (ดังนั้นบทความนี้ยาวหน่อยนะครับ)

สาเหตุที่ 1 คือ ผมได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญใหญ่ ที่วัดป่าธรรมคีรี ได้เห็นบรรยากาศในงาน ทำให้นึกถึง ครั้งหนึ่งเคยตั้งใจว่า จะบวชไม่สึกหากมีอายุครบ 45 ปี แต่ด้วยผมต้องเป็นคนพิการรุนแรงตั้งแต่อายุ 29 ปี จึงทำให้แผนชีวิตนี้ล้มเลิกไป คงเหลือเพียงจิตที่จะยังพอทำสาธาณะประโยชน์อะไรได้ ก็จะพยายามทำเท่าที่มีศักยภาพเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น การนำภาพวาดกาแฟ (รีพริ้นท์) มาถวายท่านพระอาจารย์คม อภิวโร เพื่อจัดทำโครงการ "กาแฟโซลาร์ @ วัดป่าธรรมคีรี"

สาเหตุที่ 2 คือ ผมได้มาเห็นโรงทาน ภายในวัดป่าธรรมคีรี และได้มาเห็นน้องๆ ในพื้นที่ที่เวียนรับอาหาร จากโรงทานหลายรอบ ทำให้นึกถึงตัวเองที่เคยทำโรงทาน แล้วก็เห็นน้องๆ เวียนเทียนรับอาหารที่โรงทาน พิจารณาความคิดอยู่นานตั้งแต่เมื่อ 15 ปีก่อนได้ออกมาว่า "ให้คือไม่ให้ ไม่ให้คือให้" จึงอยากนำมาแบ่งปันเพื่อสนับสนุนสาเหตุที่ 1

สาเหตุที่ 3 คือ ผมได้รับข้อความจาก คุณลินดา ซึ่งได้บริจาคซื้อภาพวาดด้วยกาแฟ (รีพริ้นท์) ภาพทรงพระเมตตา คุณลินดา ส่งข้อความมาให้กำลังใจและร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันที่ต่างฝ่ายต่างอุทิศให้กับทางวัดป่าธรรมคีรี อีกทั้งคุณลินดา ยังร่วมกันมีส่วนร่วมในการทำโรงทานให้ญาติโยม คุณลินดา ยังถือศีล คุณลินดาเป็นผู้หญิงไม่สามารถบวชเป็นพระได้ แต่ก็ยังปฏิบัติธรรม คุณลินดา ปฏิบัติด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องพร้อมๆ กัน ไปทำโรงทาน ไปปฏิบัติธรรม และยังบริจาคซื้อภาพวาดกาแฟเพื่อแสงสว่างใช้ภายในวัด

สาเหตุที่ 4 คือ ทำให้ผมนึกถึงแผนการจัดงานศพตัวเองขึ้นในทันที เพราะว่า ผมใกล้อายุ 48 แล้ว ทำให้นึกถึงเรื่องการเตรียมงานต่างๆ และมีหลายเรื่องที่ทำได้ไม่ต้องรอสิ่งใด


คุณลินดา ถ่ายภาพภาพวาดที่บริจาคซื้อมาให้ชื่นชมครับ

คุณลินดามาร่วมกับเพื่อนที่ทำงานทำโรงทานขอบพระคุณคุณลินดา ขอบพระคุณงานบุญที่วัดป่าธรรมคีรี ที่ทำให้ผมได้ทบทวนภาพรวมของการทำงานต่างๆ เพื่อได้คำตอบเป็น "มรณานุสติ" ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น